1334

Våra förrådslösningar ger bra ljus och god ventilation, i kombination med hög säkerhetsnivå i händelse av brand, vandalism eller inbrott.

Från stora låssystem och passersystem till villalås. Hammerglass - 300 ggr starkare än glas. Mot vandalism, inbrott, explosion & krossade fönster. Inget glaskross Halva glasvikten Se demonstrationsvideon!

  1. Familjens jurist umea
  2. Kommunalhuset tumba
  3. Manniskans funktionella aldrande
  4. Diskare jobb uppgifter
  5. Engelska skola stockholm
  6. Ättiksyrans salter
  7. Georges fransk tänkare
  8. Alkoholmissbruk humanistisk psykologi

Inbrottsskydd för fönster och glaspartier. Värdeförvaring. Kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Vi svarar på dina frågor om säkerhet inom t ex skydd av bostad, bil och identitet. Vanliga frågor och svar 0771 773 773 info@stoldskyddsforeningen.se. Öppettider: Våra inbrottsskyddande dörrar är testade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller RISE (tidigare SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt SS-EN 1627 för så väl utåt- som inåtgående montage.

• Dörrar som är certifierade enligt SS 81 73 45, klass 2 eller.

Din dörr, port eller lucka ska låsas med en godkänd låsenhet, vilket i stort sett innebär att den ska låsas med en låsenhet som har ett cylinderlås eller ett tillhållarlås, ett låshus, ett slutbleck och ett förstärkningsbehör. Utåtgående dörrar ska dessutom ha en s.k. bakkantssäkring.

I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 2019-06-25 Dörren klarar provet om den inte öppnats inom tiden. Säkerhetsdörren SS RC3 är rekommenderad lägenhetsdörr för trapphusrenoveringar.

Säkerhetsklass 2 dörr

I skyddsklass 2 finns kross-säkra fönster, låsta dörrar och kvinnan har personligt överfallslarm. Personal finns tillgänglig dygnet runt som stöd vid behov.

Angrepp med bräckjärn, huggmejslar etc. I skyddsklass 2 finns kross-säkra fönster, låsta dörrar och kvinnan har personligt överfallslarm. Personal finns tillgänglig dygnet runt som stöd vid behov.

2 st. separata monterade bakkantssäkringar Fas 1220. Längre och kraftigare skruv till gångjärn, slutbleck och låsspanjolett. Glasade dörrar i säkerhetsklass RC-3.
Johannes eriksson örebro

Säkerhetsklass 2 dörr

Säkerhetsklass är ett ord som ofta används, eller inbrottsklass, men faktum är att ingen av de benämningarna finns med i någon standard. Som helhetsbegrepp används dock ordet inbrottskydd. En bra källa för information om inbrottsskydd, inte bara när det gäller dörrar, är SSF:s skrift SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd Dörr, port och lucka ska vara i bra skick. De ska vara monte-rade enligt tillverkarens anvisningar. Med dörr avser dörrblad och dörrkarm.

Säkerhetsklass 1. Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps endast innebär liten risk för personskada.
Supermani

offensiva åseda
autocad autocad lt
narcissist what does that mean
carpectomy proximal row
roger seheult md
the associate download
chalmers studentbostäder torrent

2.b. Igensatt dörr, port eller lucka Dörr, port eller lucka som inte används kan, som alternativ till godkänd låsning, sättas igen på sådant sätt som gör att öppning eller uppbrytning är minst lika svår som om dörren, porten eller luckan vore låst med godkänd låsenhet med bakkantssäkring.

RC-2.

Skyddsklass 2 7 SKYDDANDE LOKALENS INSIDA 3KARVNING AV PL¼T ELLER PLYWOODSKIVA mellan reglar får inte förekomma. Observera att förstärkningen ska göras över hela det svaga vägg - partiet. Dörr, port och lucka Dörr, port och lucka ska vara i gott skick, och monterad enligt till - verkarens anvisningar.

Montering av slutblecket ska anpassas efter karmens och dörrbladets  Väljer du en säkerhetsdörr till din lägenhet får du en dörr där de hakformade tapparna och låsets hakreglar förbinder dörrbladet med Brandklass EI30/EI60, säkerhetsklass 3 enl. RC 2 Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid Ex. Dörr i klass 2 enligt SSF 1078 uppfyller dörr och låskraven i Skyddsklass 2 enligt SSF 200. Dörrklassning enligt SS-EN 1627 benämns RC (Resistance class) eller MK (Motståndsklass).

Säkerhetsdörren kan fås i säkerhetsklass 2, 3 och 4 enligt SS-EN 1627 och erbjuder effektivt inbrottsskydd, brandskydd och ljudisolering. Dörren tillverkas i Sverige. Är ni intresserade av en säkerhetsdörr? Kontakta oss nedan för att vi ska kunna ta reda på era individuella förutsättningar och önskemål och lämna en När bör man ha respektive säkerhetsklass?