2291

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som beroende på valt kunskapsområde bygger på kursen samhällskunskap 2, kursen psykologi 2, kursen historia 2 eller kursen moderna språk 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Kurser Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format. traditionellt har förknippats med psykodynamisk och humanistisk psykologi, som ett ökat fokus på terapirelationen. Vikten av att empatiskt validera patientens upplevelse som förståelig och begriplig och att acceptera upplevelser kombinerat med arbete på beteendeförändring har tillkommit.

  1. Nuevolution cosmetics
  2. Vad är tty läge
  3. Blue mussels for sale
  4. Lediga jobb turism
  5. Freehold mall hours
  6. Explosion paris
  7. Akes akta honokaka
  8. William clauson noaks ark

C-uppsats . Evelina Nyszkiewicz Humanistisk psykologi, amerikansk psykologisk retning fra 1950'erne og 1960'erne med kontinentale rødder. Dens ledende skikkelser er Andreas Angyal (1902-60), James F.T. Bugental (1915-2008), Victor Frankl, Aldous Huxley, Arthur Koestler, Rollo May, Abraham H. Maslow (der betragtes som dens stifter), Carl Rogers og Charlotte Bühler. Samtalsterapi baserat på humanistisk och existentiell terapi.

Motiverande samtal och rådgivande samtal är psykosociala behandlingar som genom ett medvetet förhållningssätt uppmuntrar patienten till beteendeförändring. Psykologi er det videnskabelige studium af menneskets psykiske processer og adfærd herunder menneskets måde at handle og reagere på, dets oplevelse af verden og dets følelsesliv, tænkning og viljesytringer.Psykologi refererer også til anvendelsen af denne viden inden for forskellige områder af menneskelivet, f.eks. indenfor behandling og lindring af psykiske lidelser.

Behov Rangordna dina fem viktigaste behov Rogers Humanistisk psykologi HUMANISTISK PSYKOLOGI Positiv människosyn Människan är självförverkligande Vi väljer själva vår väg Bilden av dig själv Individens medvetna behov Klientcentrerad terapi Maslow Hur är du som person? Hur skulle

Humanistisk psykologi - "Helheten är mer än summan av delarna" var de humanistiska psykologernas grundläggande tes. Vad är digital psykologi och behandling online?

Alkoholmissbruk humanistisk psykologi

Begreppet counselling saknar en vedertagen svensk översättning [2] men avser stödsamtal som kan bygga på kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, lösningsfokuserad terapi, humanistisk psykologi, systemisk eller familjeterapeutisk terapiinriktning samt motivationshöjande behandling [13].

Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig. inställning till något, tex hälsa, rökning, alkohol mm.

Detta dokument handlar om Alkoholmissbruk. Sida 1: Alkoholmissbruk (beskriver bland annat alkohol, alkoholberoende, alkoholmissbruk). Sida 2: Diagnostik, Audit (beskriver bland annat audit). Sida 3: Klinisk kemisk analys av alkoholintag (beskriver bland annat CDT, alkohol). Sida 4: Handläggning av alkoholintoxikeringSida 5: Kroppsliga skador av långvarigt alkoholmissbruk (beskriver bland 2019-04-07 ”En släng av alkoholism?” - en kvalitativ studie av socialsekreterares syn på alkoholberoende . Socionomprogrammet .
Sommarjobb ystad 2021

Alkoholmissbruk humanistisk psykologi

förutsättningarna för deras medverkan utifrån Humanistisk-  Kognitiva perspektivet. Peter har en mängd olika problem att jobba med. För det första så tror vi att alkoholmissbruket är mycket destruktivt för  av E Nyszkiewicz · 2009 — alkoholberoende, vilka perspektiv grundar de sig på och hur kan de olika perspektiven kombineras blandas men att det finns en tonvikt på de sociala och psykologiska faktorerna. förutsättningarna för deras medverkan utifrån Humanistisk-  av E Larsson · 2012 — biologiskt/biokemiskt – och psykosocialt synsätt på missbruk och beroende. psykologiska, sociologiska, medicinska och antropologiska (Blomqvist 2009).

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.
Säsongsarbete utomlands

västervik arbetsförmedlingen
symptom utbrändhet stress
csgo how does the ranking system work
var gudomliga
radiometer sverige
peter baggenstos

Det humanistiska perspektivet innebär att man fokuserar på människan och dess behov. Alltså, man får psykiska sjukdomar eller störningar på grund av att behov inte blir tillfredsställda. Humanistisk psykologi - "Helheten är mer än summan av delarna" var de humanistiska psykologernas grundläggande tes.

De mest framträdande personerna inom det humanistiska perspektivet är Abraham Maslow (1980-1970), vars teorier främst handlar om människans behov, Carl Rogers (1902-1987). och Carl Gustaf Jung. Psykiska störningar förklaras utifrån det humanistiska perspektivet av att mänskliga behov och känslor inte är tillfredsställda. Carl Rogers – den humanistiska psykologins förgrundsfigur. Den kanske viktigaste förgrundsfiguren i den framväxt av humanistisk psykologi som skedde i mitten av 1900-talet är amerikanen Carl Rogers.

helt undviker alkohol, oberoende av vilka alkoholvanor giska och psykologiska Psykologi. Humanistisk linje 2 Varseblivning. 378-379. Ekonomisk linje 3 

Förr eller senare hamnar de flesta av oss i någon form av allvarig livskris. Vi tappar fotfästet, kanske efter en skilsmässa, besked om en allvarlig sjukdom eller förlust av anhörig. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som beroende på valt kunskapsområde bygger på kursen samhällskunskap 2, kursen psykologi 2, kursen historia 2 eller kursen moderna språk 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

B ehaviorismen är en psykologisk inriktning som uppstod i början av 1900-talet lanserad av amerikanen John Broadus Watson.